Topluluk Davranış Kuralları

Bütün üyeler aşağıdaki davranış ilkelerine uymakla yükümlüdürler. Topluluğun tüm üyelerinin her bir etkinlikte bu davranış ilkelerini organizatörler yardımıyla uygulamaları beklenmektedir. Herkese güvenli bir ortam sağlamak amacıyla topluluktaki bütün katılımcılardan iş birliği beklemekteyiz.

Yardıma İhtiyacınız Mı Var?

Organizatörlerin iletişim bilgileri internet sitemizde ve size gönderdiğimiz her bir mailde mevcuttur.

Kısa Versiyon

Topluluğumuz cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel tercih, yaş, engellilik hali, fiziksel görünüm, vücut ölçüleri, ırk ve din (veya dinsizlik), teknolojik tercihler ayrımı yapmaksızın herkese rahatsızlıktan uzak bir deneyim sunmaya adanmıştır. Konferans katılımcılarına herhangi bir biçimde rahatsızlık verilmesine müsamaha göstermiyoruz. Cinsel içerikli konuşma ve görüntüler konuşmalar, atölyeler, partiler, Twitter ve diğer sanal medya da dahil olmak üzere herhangi bir topluluk etkinliğinde kullanılmamalıdır. Bu kuralları ihlal eden katılımcılara organizatörler uygun gördükleri durumlarda yaptırım uygulayabilirler veya bu katılımcıları para iadesi olmadan (eğer ücretli bir etkinlik ise), mevcut ve yapılacak etkinliklerden ya da topluluğun kendisinden uzaklaştırılabilirler.

Daha Az Kısa Versiyon

Rahatsızlık tanımı cinsiyet, cinsel kimlik, yaş, cinsel yönelim, engellilik hali, fiziksel görünüm, vücut ölçüleri, ırk, din, teknolojik tercihler gibi konularda saldırgan söylemlerde bulunmayı; umumi alanlarda cinsel görüntüler sergilemeyi; kasti imalarda bulunmayı, takipçi tacizi, rahatsızlık verici veya izinsiz şekilde fotoğraf çekmeyi veya kayıt yapmayı, tekrarlanan biçimde sunumları ve başka organizasyonları izinsiz bölmeyi, uygunsuz fiziksel teması ve istenmeyen cinsel ilgi göstermeyi içerir.

Katılımcılardan sergiledikleri rahatsız edici tavırları yapmamaları istendiğinde derhal söylenene uymaları beklenmektedir.

Sponsorlar da katılımcılar gibi rahatsızlık karşıtı önlemlere tabidirler. Sponsorlar özellikle cinsellik içeren görseller, aktiviteler ve başka materyaller kullanmamalıdırlar. Etkinliğin ev sahipleri ve katılımcılar (sponsorlar, görevliler ve gönüllüler de dahil) cinselliği vurgulayan kıyafetler, üniformalar ve kostümler giymemelidirler veya başka bir şekilde cinselleştirilmiş bir ortam yaratmamalıdırlar.

Eğer bir katılımcı rahatsızlık veren davranışlar içinde bulunursa, organizatörler kendilerince uygun gördükleri herhangi kararı uygulayabilirler. Bu kararlara uyarı vermek veya (eğer ücretli bir etkinlikse para iadesi olmadan) etkinlikten uzaklaştırmak da dahildir.

Eğer size bir rahatsızlık verilirse, başka birisine rahatsızlık verildiğine şahit olursanız veya herhangi bir endişeniz varsa lütfen en kısa zamanda bir organizatöre ulaşın. Bütün organizatörlerimizin iletişim bilgileri internet sitemizde mevcuttur.

Organizatörler bu tip durumlarda katılımcıların mekandaki güvenlik görevlilerine veya yerel güvenlik güçlerine haber vermelerine yardım etmekten, refakat etmekten ve rahatsızlığa uğrayan kişilerin etkinlik boyunca kendilerini güvenli hissetmelerine yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır. Topluluğumuza katılımınız ve katkılarınız bizim için önemlidir.

Mesleki, sosyal veya her ikisini de içeren tüm topluluk etkinliklerinde katılımcıların bu kurallara uymalarını bekliyoruz.